دومین کارگاه آموزشی نحوه تدریس دروس فیزیک ۱ و ریاضی ۱ با رویکرد هوش مصنوعی برگزار شد.

1402-07-03/توسط admin

دوره چهارم کارگاه آموزشی نحوه تدریس درس روش تحقیق مقطع کارشناسی ارشد در مهرماه سال جاری برگزار می‌شود

1402-06-27/توسط admin

افتتاح آزمایشگاه هوش مصنوعی با حضور دکتر علی اکبری معاون علوم،مهندسی و کشاورزی در واحد تهران جنوب

1402-06-19/توسط admin

مرکز تحقیقات هوش مصنوعی و تحلیل داده‌ها در واحد علوم و تحقیقات راه‌اندازی شد

1402-06-12/توسط admin

پنجمین جلسه شورای برنامه ریزی و راهبری سلامت و امنیت غذایی برگزار شد

1402-06-03/توسط admin

دوره سوم کارگاه آموزشی نحوه تدریس درس روش تحقیق مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می‌شود

1402-04-28/توسط admin

اختتامیه کارگاه آموزشی نحوه تدریس دروس فیزیک ۱ و ریاضی ۱ با رویکرد هوش مصنوعی برگزار شد

1402-04-01/توسط admin

پای هوش مصنوعی به تدریس ریاضی و فیزیک رسید

1402-04-01/توسط admin

بیست و نهمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و راهبری دانشکده موضوعی هوش مصنوعی با حضور معاونین آموزشی و مهارتی واحدهای دانشگاهی منتخب برگزار شد.

1402-04-01/توسط admin

دومین جلسه شورای برنامه ریزی و راهبری دانشسرای سلامت و امنیت غذایی برگزار شد.

1402-03-27/توسط admin

اولین کنفرانس ملی پژوهش و نوآوری در هوش مصنوعی

1402-03-03/توسط admin

بیست و ششمین جلسه شورای برنامه ریزی و راهبری دانشکده موضوعی هوش مصنوعی برگزار شد.

1402-02-06/توسط admin