سوابق اجرايي و مسئوليت ها
سوابق علمی پژوهشی
مصاحبه ها
سوابق اجرايي و مسئوليت ها

◉ مدیرکل برنامه ریزی آموزشی و درسی معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی –  ۱۴۰۱
◉ دبیر شورای برنامه ریزی و راهبری دانشکده موضوعی هوش مصنوعی در معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی – ۱۴۰۱
◉ عضو کمیته تخصصی هماهنگی پذیرش و فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی – ۱۴۰۱
◉ عضو کمیته تحول معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی – ۱۴۰۱
◉ معاون پشتیبانی و زیرساخت باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان – ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱
◉ معاون فني دانشگاه آزاد اسلامي واحد الكترونيكي – ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰
◉ عضو گروه تخصصی کشوری رشته مدیریت فناوری اطلاعات در مرکز مطالعات، برنامه ریزی و تعالی علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی – ۱۴۰۰ تا کنون
◉ عضو شوراي مدیریت و فعالیت های دانش بنيان دانشگاه آزاد اسلامي واحد الكترونيكي – ۱۴۰۰
◉ عضو كارگروه امنيت امتحانات مجازي دانشگاه آزاد اسلامي – ۱۴۰۰
◉ عضو شوراي فني دانشگاه آزاد اسلامي واحد الكترونيكي – ۱۴۰۰
◉ عضو شوراي راهبری پيش دفاع متمركز دانشگاه آزاد اسلامي – ۱۳۹۹ تا كنون
◉ عضو کمیسیون موارد خاص واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی – ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰
◉ مدير امور هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد الكترونيكي – ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶
◉ عضو شوراي آموزشي و پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد الكترونيكي – ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰
◉ عضو كارگروه آموزش هاي تخصصي و كاربردي كوتاه مدت دانشگاه آزاد اسلامي واحد الكترونيكي – ۱۳۹۴
◉ معاون گروه مهندسی فناوری اطلاعات مقطع کارشناسی ارشد – ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷
◉ مدير گروه (مسئول راه اندازي) مهندسي كامپيوتر نرم افزار مقطع كارشناسي ارشد – ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴
◉ مشاور فنی شركت داده ورزي سداد – ۱۳۹۲
◉ عضو کمیته فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی – ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲
◉ عضو شورای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی – ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱
◉ عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی – ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۸
◉ مدير فني دانشگاه آزاد اسلامي واحد الكترونيكي – ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲