ویدیو گالری وبسایت دکتر لادن ریاضی

پروژه ملی مجازی سازی آموزش در دانشگاه آزاد اسلامی
دانلود ویدیو
گفتگوی خبری – 1400
دانلود ویدیو
گفتگوی تلوزیونی – 1395
دانلود ویدیو