ویدیو گالری وبسایت دکتر لادن ریاضی

تدریس بر مبنای هوش مصنوعی در دانشگاه آزاد اسلامی
-1402
دانلود ویدیو
پروژه ملی مجازی سازی آموزش در دانشگاه آزاد اسلامی
دانلود ویدیو

گفتگوی خبری – 1400
دانلود ویدیو
گفتگوی تلوزیونی – 1395
دانلود ویدیو