سرکار خانم دکتر لادن ریاضی

عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقیقات

مدیرکل برنامه ریزی معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی

متولد 1356

سوابق تحصيلي:

دکتری: مديريت فناوری اطلاعات – كسب وكار هوشمند

کارشناسی ارشد: مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی و رباتیک

کارشناسی: مهندسی کامپیوتر – نرم افزار

معرفی