جلسه شورای راهبردی پیش دفاع متمرکز دکتری دانشگاه آزاد اسلامی، به میزبانی واحد الکترونیکی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی، جلسه شورای راهبردی پیش دفاع متمرکز دکتری دانشگاه آزاد اسلامی، به میزبانی واحد الکترونیکی برگزار شد.
در این جلسه که با حضور آقای دکتر محمد علی اکبری، مشاور رئیس دانشگاه در امور پژوهشی و مجری طرح پایش دانشگاه آزاد اسلامی، خانم دکتر فاطمه حمیدی فر، مدیرکل امور پژوهشی و پروژه‌های تحصیلات تکمیلی معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی، آقای دکتر علیرضا ایران‌بخش، مدیرکل امور پژوهشی و پروژه‌های تحصیلات تکمیلی معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی، خانم دکتر لادن ریاضی، معاون فنی واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مدیران و کارشناسان سازمان مرکزی و واحد الکترونیکی برگزار شد، موضوعات مرتبط با جلسات پیش دفاع دانشجویان دکتری بررسی و تصمیم‌های لازم اتخاذ گردید. همچنین هماهنگی‌های لازم جهت افزودن امکانات جدید و اعمال برخی تغییرات در سامانه وادافا صورت گرفت.

جلسه شورای راهبردی پیش دفاع متمرکز دکتری دانشگاه آزاد اسلامی

جلسه شورای راهبردی پیش دفاع متمرکز دکتری دانشگاه آزاد اسلامی، به میزبانی واحد الکترونیکی برگزار شد.