تدریس بر مبنای هوش مصنوعی در دانشگاه آزاد اسلامی

1402-04-05/توسط admin

تغییر نحوه تدریس «روش تحقیق» در دانشگاه آزاد اسلامی با هدف ارتقای کیفیت تحصیلی

1402-02-16/توسط admin

مدیرکل برنامه ریزی درسی و آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی: نحوه تدریس درس روش تحقیق برای ارتقای کیفیت‌ پایان‌نامه‌ها تغییر می‌کند

1401-11-24/توسط admin

امکان کنترل دروس پیش نیاز و هم نیاز در سامانه مدیریت یکپارچه امور آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی (آموزشیار) برای واحد تهران شرق فعال گردید.

1401-11-23/توسط admin

کارگاه آموزشی نحوه تدریس درس روش تحقیق ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار خواهد شد

1401-11-05/توسط admin

در گفت‌وگو با آنا مطرح شد؛ گنجاندن سرفصل‌های هوش مصنوعی در برخی از رشته‌های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی

1401-10-24/توسط admin

روسای کمیته های تخصصی برنامه ریزی درسی و آموزشی معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه منصوب شدند.

1401-08-01/توسط admin

امکان ثبت درخواست عضویت در کمیته داوران پیش دفاع متمرکز در سامانه وادافا ایجاد شد

1400-10-16/توسط admin

واحد الکترونیکی، ارائه دهنده خدمات گسترده از طریق سامانه های وادانا، وادافا و وادآموز

1400-07-10/توسط admin

برگزاری سومین دوره پیش‌دفاع دانشجویان دکتری

1400-05-24/توسط admin

وادانا؛ میزبان خانواده بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی در سرتاسر کشور

1400-05-05/توسط admin

انقلاب آموزشی نوین در واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی

1400-03-11/توسط admin