امکان کنترل دروس پیش نیاز و هم نیاز در سامانه مدیریت یکپارچه امور آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی (آموزشیار) برای واحد تهران شرق فعال گردید.

به نقل از دکتر لادن ریاضی مدیر کل برنامه ریزی درسی و آموزشی معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه، با پیگیری های صورت گرفته توسط این اداره کل و همکاری سایر معاونت های موضوعی دانشگاه و زحمات همکاران محترم آموزشیار، قابلیت کنترل روابط دروس از نظر پیش نیاز و هم نیاز بودن، که تا کنون در سامانه آموزشیار غیر فعال بوده، برای اولین بار پس از راه اندازی سامانه مذکور، در انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ فعال و اجرایی گردید. لازم به ذکر است در حال حاضر قابلیت مذکور برای دانشجویان ورودی های نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ به بعد، صرفاً در واحد تهران شرق با حضور و نظارت نمایندگان معاونت های موضوعی دانشگاه، بصورت آزمایشی فعال گردید و پس از اطمینان از عملکرد صحیح سامانه و رفع برخی نقایص مشاهده شده، از سال تحصیلی آتی برای سایر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر کشور نیز فعال خواهد شد.

در ادامه دکتر ریاضی گفت: به منظور اطمینان از ثبت صحیح روابط دروس در سامانه آموزشیار مطابق برنامه های درسی مصوب رشته/گرایشها در مقاطع مختلف تحصیلی و کنترل صحت اطلاعات انتقال یافته از سامانه های قبلی واحد ها به سامانه مذکور، در آذر ماه سال جاری پروژه ای در اداره کل برنامه ریزی درسی و آموزشی معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه تعریف گردید. این پروژه با حضور و مشارکت تعدادی از همکاران واحدهای علوم و تحقیقات، تهران جنوب، تهران شمال، یادگار امام(ره)، تهران شرق، اسلامشهر، تهران مرکزی، تهران غرب و شهرقدس و تحت نظارت دقیق این اداره کل اجرا گردید.

امکان کنترل دروس پیش نیاز و هم نیاز در سامانه مدیریت یکپارچه امور آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی (آموزشیار) برای واحد تهران شرق فعال گردید.