تدریس بر مبنای هوش مصنوعی در دانشگاه آزاد اسلامی

منبع اصلی خبر :

خبرگزاری آنا