مدیرکل برنامه ریزی درسی و آموزشی اعلام کرد:

دکتر لادن ریاضی مدیر کل برنامه ریزی درسی و آموزشی معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی از برگزاری دوره چهارم کارگاه آموزشی نحوه تدریس درس روش تحقیق مقطع کارشناسی ارشد، در سه گروه آموزشی علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی خبر داد.
وی افزود دوره چهارم کارگاه آموزشی نحوه تدریس درس «روش تحقیق» مقطع کارشناسی ارشد ویژه اعضای هیات علمی گروه‌های آموزشی علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی از 4 الی 12 مهرماه ۱۴۰۲ براساس زمانبندی اعلام شده، به صورت مجازی برگزار خواهد شد. مطالب این کارگاه آموزشی بر اساس سرفصل بازنگری شده درس روش تحقیق که در قالب سه سرفصل مجزا برای گروه های علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی تنظیم و ابلاغ شده است، ارائه خواهد شد.
دکتر ریاضی اظهار کرد برای افرادیکه در یکی از دوره های قبلی کارگاه آموزشی نحوه تدریس روش تحقیق شرکت نموده و دارای حدنصاب میزان حضور بوده اند گواهینامه صادر شده و اسامی ایشان بر روی وب سایت معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی، اداره کل برنامه ریزی درسی و آموزشی درج گردیده است.
وی تاکید نمود دارا بودن گواهی حضور در کارگاه آموزشی مذکور از نیمسال اول 1403-1402برای همه مدرسان درس روش تحقیق الزامی است. لذا اعضای هیات علمی کلیه واحدهای دانشگاهی که به هر دلیلی موفق به شرکت در دوره های قبلی نشده اند، می توانند تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 3 مهر ماه سال ۱۴۰۲ ضمن مراجعه به سامانه ساجد، نسبت به ثبت نام در دوره چهارم اقدام نمایند.
جدول زمانبندی برگزاری کارگاه آموزشی به شرح زیر می باشد:

دوره چهارم کارگاه آموزشی نحوه تدریس درس روش تحقیق مقطع کارشناسی ارشد در مهرماه سال جاری برگزار می‌شود

دوره چهارم کارگاه آموزشی نحوه تدریس درس روش تحقیق مقطع کارشناسی ارشد در مهرماه سال جاری برگزار می‌شود

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام با شماره تلفن های 73-47916172 تماس حاصل فرمایید.
آدرس وب سایت معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه:
https://sea.iau.ir