ظهر شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ دکتر علی اکبری معاون علوم،مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی، با حضور در مزار شهدای دانشگاه به مقام شامخ شهدا ادای احترام نمود. در ادامه آزمایشگاه هوش مصنوعی در مجتمع فنی و مهندسی با حضور ایشان و هیئت همراه، دکتر حسینی رئیس واحد، معاونین، مدیران کل و روسای دانشکده ها افتتاح شد. دکتر علی اکبری پس از افتتاح آزمایشگاه هوش مصنوعی از امکانات، فضاها و دیگر آزمایشگاه های مجتمع فنی و مهندسی بازدید نمود.