دومین جلسه شورای برنامه ریزی و راهبری دانشسرای سلامت و امنیت غذایی با حضور دکتر محمد علی اکبری معاون علوم، مهندسی و کشاورزی، دکتر لادن ریاضی مدیر کل برنامه‌ریزی درسی و آموزشی، دکتر علیرضا ایرانبخش مدیر کل امور پژوهشی و پروژه های تحصیلات تکمیلی، مهران نیکو معاون اداره کل برنامه ریزی درسی و آموزشی، نمایندگان واحدهای دانشگاهی بیرجند و شهرقدس و سایر اعضای شورا برگزار گردید. در این نشست، اهداف و روال کاری ایجاد دانشسرای سلامت و امنیت غذایی توسط جناب آقای دکتر علی اکبری معاون علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه تشریح و تبیین گردید و پس از بحث و تبادل نظر حاضرین جلسه، رشته های مورد نظر برای ایجاد دانشسرای سلامت و امنیت غذایی با اولویت رشته های پرمخاطب همگن با موضوع سلامت و امنیت غذایی انتخاب و مورد تایید قرار گرفت.
همچنین طرح توجیهی ارائه شده توسط واحدهای بیرجند و شهرقدس در خصوص ایجاد دانشسراهای سلامت و امنیت غذایی بررسی و مقرر شد اصلاحات اعلام شده، در طرح های مذکور اعمال شود و مجددا” جهت طرح در شورا ارسال گردد.