در راستای تحقق اقدامات مندرج در سند تحول و تعالی دانشگاه آزاد اسلامی، معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه با همکاری واحد کرج اقدام به برگزاری اولین کنفرانس ملی پژوهش و نوآوری در هوش مصنوعی نموده است.
هدف از برگزاری این کنفرانس، گردهمایی متخصصان این حوزه و تبادل آخرین دستاوردها و یافته های علمی در زمینه هوش مصنوعی و بکارگیری آن در راستای پیشرفت کشور است. از کلیه صاحب نظران، محققان، متخصصان، اساتید و دانشجویان گرامی جهت ارسال مقاله و شرکت در این رویداد بزرگ علمی صمیمانه دعوت به عمل می آید.
لازم به ذکر است مقالات این کنفرانس علاوه بر نمایه در ISC طبق مصوبه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی مشمول 0.5 نمره تشویقی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی می باشد.

آدرس سایت کنفرانس: https://aiconference.ir