بیست و نهمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و راهبری دانشکده موضوعی هوش مصنوعی با حضور دکتر لادن ریاضی مدیر کل برنامه‌ریزی درسی و آموزشی، مهران نیکو معاون اداره کل برنامه ریزی درسی و آموزشی، معاونین آموزشی و مهارتی واحدهای دانشگاهی منتخب در اجرای برنامه های آموزشی هوش مصنوعی از جمله علوم و تحقیقات، تهران جنوب، کرج، شهرقدس، مشهد، اصفهان، رشت، شهرکرد و سایر اعضا و مدعوین شورا برگزار گردید.
در این جلسه، معاونین آموزشی و مهارتی واحدهای دانشگاهی مذکور، گزارشی از برنامه های آموزشی تنظیم شده با دو رویکرد “هوش مصنوعی برای علم” و ” علم برای هوش مصنوعی” در مقطع کارشناسی ارشد و همچنین دروس ریاضی ۱ و فیزیک ۱ با رویکرد هوش مصنوعی در مقطع کارشناسی، جهت اجرا در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ ارائه نمودند.
همچنین پیشنهادات در خصوص تغییر برخی دروس برنامه های درسی بر اساس شرایط آمایش منطقه ای هر واحد و پتانسیل موجود بررسی و به بحث و تبادل نظر پرداخته شد.