نشست شورای هماهنگی روسای کمیته های تخصصی برنامه ریزی درسی و آموزشی گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه برگزار شد.

اولین نشست شورای هماهنگی روسای کمیته های تخصصی برنامه ریزی درسی و آموزشی گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه برگزار شد.

در راستای چابکسازی کمیته های تخصصی برنامه ریزی درسی و آموزشی و با توجه به وسعت و گستردگی گروه کشاورزی، 13 کمیته تخصصی در گروه مذکور تشکیل گردیده است. کمیته آگروتکنولوژی، فیزیولوژی گیاهان زراعی، تکنولوژی بذر و علف های هرز ، کمیته علوم دامی، کمیته اقتصاد کشاورزی، ترویج و آموزش کشاورزی، مدیریت کشاورزی و توسعه روستایی، کمیته علوم و مهندسی آب و خاک، بیوسیستم، مکانیزاسیون. ماشین آلات کشاورزی، کمیته علوم و صنایع غذایی، کمیته علوم باغبانی، کمیته گیاهپزشکی (حشره شناسی کشاورزی، بیماری شناسی گیاهی)، کمیته شیلات، کمیته علوم محیط زیست (آلودگی ها، ارزیابی و آمایش سرزمین، زیستگاهها و تنوع زیستی) مدیریت محیط زیست، کمیته مهندسی منابع طبیعی علوم و صنایع سلولزی، کمیته مهندسی منابع طبیعی -علوم جنگل، مرتعداری و آبخیزداری، کمیته مهندسی محیط زیست (آب و فاضلاب، منابع طبیعی، منابع آب،مواد زاید جامد، مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست و کمیته اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی با برگزاری جلسات منظم به بررسی موضوعات تخصصی حوزه مذکور خواهند پرداخت.
اولین نشست شورای هماهنگی روسای کمیته های تخصصی برنامه ریزی درسی و آموزشی گروه کشاورزی و منابع طبیعی با حضور خانم دکتر ریاضی مدیر کل برنامه ریزی آموزشی و درسی و آقای دکتر اردکانی رئیس کمیته تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی برگزار شد که در این جلسه شرح وظایف روسای کمیته ها تببین گردید و روسای محترم کمیته ها نقطه نظرات خود را در خصوص مطالب مختلف اعلام نمودند. همچنین تدوین سرفصل درس روش تحقیق برای گروه مذکور مورد بحث و تبادل نظر اعضا قرار گرفت و مقرر شد در نشست آتی شورای مذکور این سرفصل نهایی و جهت اقدامات بعدی به اداره کل برنامه ریزی درسی و آموزشی ارائه شود.

اولین نشست شورای هماهنگی روسای کمیته های تخصصی برنامه ریزی درسی و آموزشی گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه برگزار شد.

سایت های منتشر کننده خبر :

معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی