با حکمی از سوی دکتر طهرانچی مدیرکل برنامه ریزی آموزشی و درسی دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در حکمی دکتر لادن ریاضی را به سمت «مدیرکل برنامه ریزی آموزشی و درسی» منصوب کرد.

در متن حکم دکتر طهرانچی آمده است:

خواهر گرامی سرکار خانم دکتر لادن ریاضی

با سلام

بنا به پیشنهاد سرپرست محترم معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه و با عنایت به مراتب تعهد و سوابق ارزنده سرکارعالی، به موجب این حکم به عنوان «مدیرکل برنامه ریزی آموزشی و درسی» آن معاونت منصوب می شوید.

از سرکارعالی انتظار می‌رود با بهره گیری از ظرفیت‌های معنوی، مادی و سرمایه‌های انسانی دانشگاه، در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر گسترش فضای انقلابی و حفظ کیان دانشگاه اهتمام ورزید. لازم است موارد مندرج در سند تحول و تعالی دانشگاه، بسته‌های کاری و راه کنش و اقدامات مرتبط مدنظر قرار گیرد.

امید است با اتکال به درگاه ذات اقدس احدیت، در راه خدمت به اسلام و مسلمین و اهداف مقدس نظام جمهوری اسلامی و نیز اجرای برنامه پنج ساله دانشگاه آزاد اسلامی موفق و مؤید باشید.

محمدمهدی طهرانچی

دکتر طهرانچی همچنین در نامه جداگانه‌ای از زحمات و تلاش های دکتر شعبانلی صفری ثابت در دوران مسئولیت «مدیرکل برنامه ریزی آموزشی و درسی معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی» تقدیر کرد.

با حکمی از سوی دکتر طهرانچی مدیرکل برنامه ریزی آموزشی و درسی دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد

انتصاب سرکار خانم دکتر ریاضی به عنوان مدیرکل برنامه ریزی آموزشی و درسی دانشگاه آزاد اسلامی

وبسایت های منتشر کننده خبر :

سایت رسمی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

ایسکانیوز

سایت معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی

خبرفارسی