نشست هماهنگی اجرای برنامه های باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان در رویداد گام دوم دانشگاه آزاد اسلامی

نشست هماهنگی اجرای برنامه های باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان در رویداد گام دوم دانشگاه آزاد اسلامی با حضور روسای باشگاه های استان تهران و رئیس، معاونین و مدیران ستاد مرکزی باشگاه برگزار شد.
در این جلسه محمد علی اکبری، سرپرست باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان باتوجه به استقبال اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و انجمن های علمی و دانشجویی جهت حضور در رویداد گام دوم دانشگاه اظهار داشت روسای باشگاه در واحدهای دانشگاهی باید با برنامه ریزی تلاش نمایند تا اعضای باشگاه و انجمن های علمی و دانشجویان مستعد و علاقمند بتوانند با حضور در رویداد گام دوم دانشگاه با دستاوردهای و برنامه‌های آینده دانشگاه آزاد اسلامی که یکی از ثمرات انقلاب شکوهمند اسلامی است آشنا شوند.
دکتر علی اکبری اظهار داشت: نظر به تاکید ریاست محترم دانشگاه جهت آماده سازی دانشجویان، اعضای باشگاه و انجمن‌های علمی و نخبگان برای آشنایی و ورود به فضای کسب و کار در قالب برنامه مشق امید، روسای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان در واحدهای دانشگاهی باید تلاش نمایند برنامه‌های منسجم و اثربخشی را در این خصوص تدوین نمایند.
در ادامه هریک از روسای باشگاه به بیان دیدگاه‌های خود در این خصوص پرداختند و مقرر شد در طول برپایی رویداد، روسای باشگاه در واحدهای دانشگاهی به ویژه باشگاه های استان تهران، امکان دیدار و گفتگوی مستقیم و بی واسطه اعضای باشگاه، انجمن‌های علمی دانشجویی و دانشجویان علاقمند و مستعد را با صنعتگران، کارآفرینان، شرکت‌های فناور و خلاق و گروه‌های استارتاپی در رویداد گام دوم دانشگاه فراهم سازند.
شایان ذکر است رویداد گام دوم دانشگاه از تاریخ 8 تا 11 خردادماه در مصلی تهران برگزار خواهد شد.

نشست هماهنگی اجرای برنامه های باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان در رویداد گام دوم دانشگاه آزاد اسلامی

نشست هماهنگی اجرای برنامه های باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان در رویداد گام دوم دانشگاه آزاد اسلامی

وبسایت های منتشر کننده خبر :

خبرگزاری آنا