سرپرست معاونت پشتیبانی و زیرساخت باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان منصوب شد

محمد علی اکبری رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان در حکمی لادن ریاضی به عنوان سرپرست معاونت پشتیبانی و زیرساخت باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان منصوب کرد.

متن حکم انتصاب ریاضی به شرح زیر است:

نظر به تعهد و تجارب ارزنده سرکارعالی، به موجب این حکم به سمت سرپرست معاونت پشتیبانی و زیرساخت باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان منصوب می‌­شوید.

امید است با توکل به خداوند متعال، رعایت تقوای الهی و باصداقت و امانت داری و قانونمداری و بهره گیری شایسته از توانمندی های سرمایه های انسانی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و تلاش همه جانبه، در راستای تحقق اهداف باشگاه در سند تحول و تعالی دانشگاه و اجرای ماموریت های محوله موفق باشید.

از سوابق اجرایی دکتر ریاضی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی می‌توان به معاونت فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی اشاره کرد.

گفتنی است ایشان از ابتدای فعالیت دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی در سال ۸۵، در این واحد حضور داشته و مسئولیت هایی از قبیل مدیر فنی آموزش الکترونیکی، مدیر گروه مهندسی IT و کامپیوتر و مدیریت امور هیات علمی را در این واحد به عهده گرفتند.

گفتنی است؛ لادن ریاضی از سال ۹۶ معاونت فنی واحد الکترونیکی را به عهده داشتند و از اقدامات موثر ایشان پس از دوران شیوع کرونا می توان به برگزاری کلیه کلاس های آنلاین دانشگاه آزاد اسلامی بر بستر سامانه وادانا و همچنین برگزاری پیش دفاع های متمرکز دکتری دانشگاه آزاد اسلامی بصورت آنلاین بر بستر سامانه وادافا، اشاره کرد.

انتصاب سرکار خانم دکتر ریاضی به عنوان سرپرست معاونت پشتیبانی و زیرساخت باشگاه پژوهشگران جوان

انتصاب سرکار خانم دکتر ریاضی به عنوان سرپرست معاونت پشتیبانی و زیرساخت باشگاه پژوهشگران جوان

وبسایت های منتشر کننده خبر :

باشگاه پژوهشگران جوان

ایسکانیوز

خبرفارسی