بازدید معاون محترم علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه از تیم پروژه تکمیل و بروزرسانی سرفصل ها و روابط دروس، مستقر در اداره کل برنامه ریزی درسی و آموزشی

دکتر محمد علی اکبری، معاون علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه از پروژه تکمیل و بروزرسانی سرفصل ها و روابط دروس بازدید کردند.
در حاشیه بازدید دکتر ریاضی مدیرکل برنامه ریزی آموزشی و درسی گفت؛
این پروژه با حضور و همکاری تعدادی از همکاران واحدهای علوم و تحقیقات، تهران جنوب، تهران شمال، تهران شرق، یادگار امام (ره)، اسلامشهر، تهران مرکزی، تهران غرب و شهرقدس و تحت نظارت دقیق اداره کل برنامه ریزی درسی معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی در سازمان مرکزی در حال اجرا می باشد. در این پروژه سرفصل های جدید مصوب و روابط دروس در سامانه آموزشیار بارگذاری و تکمیل می شود.

دکتر ریاضی در ادامه گفت، تاکنون قابلیت کنترل روابط دروس از نظر پیش نیاز و هم نیاز بودن در سامانه آموزشیار فعال نبوده که برای اولین بار از نیمسال دوم سال تحصیلی جاری و صرفاً برای دانشجویان ورودی های نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ به بعد، در واحد تهران شرق بصورت آزمایشی فعال خواهد شد و در صورت موفق بودن طرح از سال تحصیلی آتی به سایر واحدهای دانشگاهی سراسر کشور نیز تعمیم خواهد یافت.

بازدید معاون محترم علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه از تیم پروژه تکمیل و بروزرسانی سرفصل ها و روابط دروس، مستقر در اداره کل برنامه ریزی درسی و آموزشی

سایت های منتشر کننده خبر :

معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی