حضور واحد الکترونیکی در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار

بیست و دومین دوره نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار به صورت حضوری در محل نمایشگاه بین المللی از تاریخ 23 الی 26آذرماه (1400)، آغاز شد.

واحد الکترونیکی با معرفی 5 محصول در غرفه دانشگاه آزاد اسلامی حضور دارد.
(سامانه وادآموز، وادافا، خدمات،وادانا و سامانه وادانگر)

علاقمندان جهت بازدید از غرفه واحد الکترونیکی میتوانند به سالن 5 مراجعه فرمایند.

حضور واحد الکترونیکی در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار