یست و ششمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و راهبری دانشکده موضوعی هوش مصنوعی با حضور دکتر محمد علی اکبری معاون علوم، مهندسی و کشاورزی، دکتر لادن ریاضی مدیر کل برنامه‌ریزی درسی و آموزشی، دکتر محمد اسدی مشاور عالی معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی و سایر اعضای شورا برگزار گردید.

در این جلسه، مواردی از قبیل برنامه علمی هوش مصنوعی، برنامه ریزی ترمیک در زمینه ارائه دروس هوش مصنوعی و سایر فعالیت های مرتبط دانشجویان، فرم نظرسنجی دانشجویان در خصوص برنامه های ارائه شده در رویکرد “هوش مصنوعی برای علم”، اقدامات صورت گرفته در خصوص برگزاری اولین کنفرانس ملی پژوهش و نوآوری در هوش مصنوعی، برنامه های مرتبط با ارائه دروس هوش مصنوعی در علوم انسانی و … مورد بررسی قرار گرفت